Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NB! Prototüüp on ilma kujunduseta struktuuri ning struktuurita sisukastide ja nende asukohtade näidis. 

Prototüüpi saab näha siin: 7v8zip.axshare.com

...