Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ärianalüüs,
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

 

NB! Muutmis- ja täiendusettepanekuid ning kommentaare kõigi kolme kohta ootame aadressile taavi.aasma@hitsa.ee kuni 10.03.2017Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised.