Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Selle videojuhendi põhjal saab kooli administraator määrata eksamitele komisjoni esimehe ning liikmed, eksami suulistele osadele hindajad ja intervjueerijad ning testi administraatorid:

Multimedia
nameTestide läbiviimisega seotud isikute määramine.mp4
width900
height640


Innove, 2018