Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näiteks õppejõu vaates kursuse administreerimisel kasutaja registreerimise meetodi 'Ise registreerimine' Iseregistreerimine muutmisel täidab Chrome väljad automaatselt.

See on Chrome brauseriga veebibrauseriga seotud probleem, mida kahjuks Moodle'i tehnikud parandada ei saa.

Lahendusvariandid:

a) kasutada mõnda teist brauserit;

b) Chrome brauseril lülitada välja funktsioon 'Autofill' ja seejärel vahemälu tühjendada; lisainfo:
https://support.google.com/chrome/answer/142893?p=settings_autofill&rd=1
Info
Küsimuste korral kirjuta moodle@harno.ee ja meie kasutajatugi tuleb sulle appi!

Seotud artiklid

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesMOOD
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "MOOD"
labelskb-how-to-article

...