E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

View file
nameKonkursikutse.pdf
height250
View file
nameKõrgkooliõpikudAuhindStatuut_uus.pdf
height250