Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Avab täienduskoolituste infosüsteemis Juhan oma toimumise haldamise vaatest osalejate saki, vt pilt 2

Image Modified
Pilt 2: Kursusel osalejate info haldamise algvaade sakil „Osalejad“

  • Valib töökäsu „Vali“ rippmenüüst „Kõik registreerunud“

Image Modified
Pilt 3: Kõigi kursusele registreeritud osalejate valimine


Märkimisteate väljasaatmiseks peab olema valitud konkreetne kontaktpäev, millel kohalolekut hakatakse märkima.

Korraldaja valib kontaktpäevade rippmenüüst käimasoleva kontaktpäeva. Hetkel on ekraanivaatel (pilt 4) veel näha, et märkimisteate väljasaatmise aega ei ole valitud, sest vastuste kohal on kaks kriipsukest (–)

Image Modified
Pilt 4: Märkimisteate väljasaatmiseks konkreetse kontaktpäeva valimine

  • Korraldaja valib töökäsu „Vali tegevus“ rippmenüüst tegevuse „Kohaloleku märkimine“

Image Modified
Pilt 5: Kohaloleku märkimise töökäsu valimine

Järgnevalt (pilt 6) kuvab süsteem korraldajale kinnitava vaate, kellele täpselt eelnevad tegevused rakendatakse.

Image Modified

Pilt 6: Märkimisteate väljasaatmise vaade

...

Pilt 7: Registreeritud kasutaja töölaua vaade, millel on sakk „Teavitused“, samuti on paremveerus viimati saabunud teated.

Image Modified

Pilt 8: Osalejale genereerunud automaatteade sisaldab ainult talle teadaolevat ainulaadset linki, millel asub kohaloleku märkimise töönupp „Kinnita kohalolek“

...

Konkreetsele osalejale genereeruv märkimisteade, mis sisaldab linki kohaloleku kinnitamisele, ei ole korraldajale avatav (pilt 9). Seda põhjusel, et saavutada juriidiliselt turvaline olukord, et ainult kasutaja ise saab selle ainulaadse URLiga lingile ning ainult ta ise saab sellel lingil asuvale kinnitamise töönupule vajutada. 

Image Modified

Pilt 10: Kohaloleku märkimise teade ei ole korraldajale avatav

...

Kui kasutaja vajutab töönupule „Kinnita kohalolek“ pärast ajaakna sulgumist, kuvatakse kasutajale teade, et kohaloleku märkimine on lõppenud, tema kohalolekut ei loeta märgituks.
Kui kasutaja saabub talle saadetud e-kirja unikaalselt lingilt kohaloleku märkimise vaatesse pärast ajaakna sulgumist, siis talle ei kuvata töönuppu „Kinnita kohalolek“.
Piltidel 11, 12 ja 13 on vaated osaleja kohaloleku kinnitamise vaatest, neist 12 ja 13 ruumi kokkuhoiu mõttes esitatud mittetervikuna.

Image Modified

Pilt 12: Osalejale avanev kohaloleku märkimise vaade töönupuga „Kinnita kohalolek“

Kui kasutaja kinnitas enda kohalolekut, siis kohaloleku märkimise sektsioonis (pilt 12) kuvatakse salvestatud ajahetk, millal kohaloleku kinnitamine aset leidis.

Image Modified

Pilt 12: Vaade kohaloleku märkimise akna alaosast, kus kasutajale kuvatakse kohaloleku kinnitamise ajatempel

Kui kasutaja ei kinnitanud enda kohalolekut, siis kohaloleku märkimise sektsioonis (pilt 13) kuvatakse teade „Puudub“ – kursusele registreerunu ei olnud märkimise ajahetkel kinnitamas, et ta on kohal

Image Modified

Pilt 13: Märkus kohaloleku märkimise sektsioonis, kui kasutaja ei kinnitanud kohalolekut

...

Kui kohaoleku kontrolli protsess on läbi tehtud, saab andmeid vaadata (märkimisteade välja saadetud: 18 Kohal:17  ja alla laadida Excelis (ekspordi kohaloleku info)

Image Modified

Pilt 14: kohaloleku kontrolli lõppvaade

...