Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TeemaKutseharidusKõrgharidusKommentaar
Andmevahetuse üldine joonisHOIS_koolitus_andmevahetus.docx14.03.19
Seaded07.04.20 / 07.04.20
Õppekava (rakenduskava, õppeained), baasmoodulid04.10.19 / 10.01.20

Päevikud (seos HITSA Moodle'ga, praktikamoodul, VÕTA)

06.12.19 / 07.04.20

Tunniplaan (kõrgkoolis ka seose loomine HITSA Moodle kursusega)

08.01.20 / 08.01.20
Õpetajad08.01.20/ 08.01.20
Õppijad07.04.20 / 07.04.20
Avaldused, käskkirjad ja tõendid24.10.19 / 08.01.20
Õppetoetused04.10.19 / 08.01.20
Avaleht ja teated24.10.19 / 24.10.19
Lõpetamine (lõpuprotokollid, kaitsmiskomisjonid, lõpetamise käskkiri, lõpudokumendid)HOIS_koolitus_kutse_lõpetamine.docx
20.06.19
Lõpudokumendid08.01.20 / 08.01.20
Lõpuprotokollid, kaitsmiskomisjonid06.08.18 / 06.08.18
Õpetajate koolitus (õpetaja roll)06.12.19 / 10.01.20
Õppija roll06.12.19 / 10.01.20
Päringud27.05.19 / 17.04.19
Testkeskkonda Mobiil-IDga sisse logimise juhend
Õppetegevuse leping ehk õppija kasutustingimustega nõustumine esmasel sisselogimiselHOIS_koolitus_oppetegevuse_leping(kasutustingimused).docx06.12.2019
KüsitlusedHOIS_koolitus_kutsekõrg_kysitlused.docx17.04.2020