E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit leiab täpsemat infot e-Koolikoti kasutamise, õppevara ekspertide jm kohta. Vasakul asuvast menüüst tuleb valida teema, mis huvitab. 

e-Koolikotiga on liidestatud Koolielus ja e-õppe repositooriumis olevad õppematerjalid. 

e-Koolikoti digiõppevara vaatavad üle aineühendusi esindavad aineeksperdidteavituste kohta.


Infot uuendatakse jooksvalt.