Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

KuupäevDokumendi nimetusViide
22.06.16Riigihange "Haridustasemeteülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd II etapp"https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/724778/general-info

Õppeasutuste liitumine õppeinfosüsteemiga mai 2019- juuni 2020

...

august 2019

...

Arenduste etapid august 2018-detsember 2019

II etapis valminud põhifunktsionaalsus Teostatud tööd (detailsemalt on võimalik vaadata siit: TEOSTATUDTehtud):

 • Õppeasutuste liitumine - täpsem graafik: JUURUTAMINE 2020
 • Praktika mooduli täiendamine - ettevõtete hindamine, praktika kohad ja kohad ja neile kandideerimine ning praktika aruanded;
 • Luuakse küsitluste moodul, mille alusel on võimalik teha kõiksuguseid küsitlusi, mis on suunatud õppeinfosüsteemi kasutatavatele isikutele (õppurid, õpetajad);
 • Välisõpingute moodul, mis võimaldab hallata õpirände ja välisõpingutega seotud andmestikku;
 • Individuaalõppe toetamine – õpingukava koostamine kutseõppes;
 • Õpetajate koormuse haldus, sh. koefitsendi määramine;
 • Õppurite mooduli täiendamine – automatiseerimaks õppuri ja lapsevanema suhtlust kooliga, visuaalse vaate loomine õppetulemustest;
 • Andmevahetus
  • Rahvastikuregister (õpetajate ja õppuri andmete uuendamine – nimi ja aadressandmed);
  • Raamatupidamisprogrammi jaoks andmete väljastamine;
  • E-koolikott - õppematerjalid;
  • EKIS – õppelepingud, uues käskkirja tüübid;
  • EHIS – digitaalsed lõpudokumendid ja HEV andmete vahetamine;
  • Juhan – õpetajate ja ruumide andmete vahetamine;
 • Rollide ja õiguste halduse täiendamine;
 • Päringute mooduli täiendamine;
 • Autentimine – TARA ja HarID;
 • Kooli põhised seadistused - õppetööliikide kasutamine;
 • Tunniplaani mooduli sidumine AC Timetables ja Untis programmidega; Sündmuste sidumine rühmaga (klassijuhataja tund); Jääktundide kasutamine;
 • Teavituste täiendamine;
 • Rühmajuhi funktsionaalsuse täiendamine sh aruandluse täiendamine;
 • Kutseõppes baasmoodulite funktsionaalsuse loomine (moodulite kopeerimine);
 • Kõrghariduses aineprogrammid;
 • Päevikute, puudumiste täiendamine;

I etapp (august 2016- august 2018)

Dokumendi eesmärk on anda ülevaade õppeinfosüsteemi esimeses etapis loodavast funktsionaalsusest.

Koostatud dokumendid on mõeldud kasutamiseks tarkvara realiseerimise mahu ja maksumuse hindamise lähtematerjalina, mis kirjeldavad kavandatava tarkvara kasutusulatust ja võimaldavad mõista tarkvara keerukust.

...

Kavandatav ÕIS võetakse kasutusele esimeses etapis 11 haridusasutuses (7 kutseõppeasutustes, 3 rakenduskõrgkoolides ja ühes kõrgkoolis) ning arendustööd rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

...