Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

j) Isiku poolt külastatud lehed logitakse vaid veebiserveri tasemel ning on seega isikustamata. Isikustamata tehniliste andmete töötlemisel ei ole ükski konkreetne kasutaja mingil viisil tuvastatav.

k) Isikustamata kujul kasutame teie logiandmeid uute haridusvaldkonna digiteenuste arendamiseks. Logiandmete töötlemiseks võimaldame neile ligipääsu volitatud töötlejaks olevale analüüsiettevõttele.


5. Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine

...