E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kasutusjuhendi nimetusKasutusjuhendi dokument
eKoolikotti

E-koolikotti sisselogimine

View file
namesisselogimine.pdf
height250

Õppematerjalide otsing

e

E-

Koolikoti

koolikoti õppevara sisupuus

View file
nameÕppematerjalide otsing sisupuus.pdf
height250

Õppematerjalide otsing

e

E-

Koolikoti

koolikoti otsinguväljal

View file
nameÕppematerjalide otsing otsinguvaljal.pdf
height250

e

E-

Koolikoti

koolikoti otsingutulemuste filtreerimine

View file
nameOtsingutulemuste filtreerimine.pdf
height250

Kogumiku loomine

e

E-

Koolikotis

koolikotis

View file
nameKogumiku loomine.pdf
height250

Materjali lisamine

e

E-

Koolikotti

koolikotti

View file
nameMaterjali lisamine.pdf
height250

Teadmistekontrolli tekstiline juhend

View file
nameTeadmistekontroll-juhend-oppevara.docx
height250