Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Märts 2017

ID 4622 test keskkonnas

Valikvastustega küsimus on üsna lihtne ülesandetüüp. Võimalik on koostada kahte viisi ülesandeid: 1) lahendaja saab valida erinevate vastustevariantide vahel vaid ühe ning 2) lahendaja saab valida mitu varianti. Tehniline töökäsk ühe valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali õige vastus sobival nupul klõpsates." ja töökäsk mitme valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali X õiget vastust sobivatel kastikestel klõpsates." kus X on õigete vastuste arv.

Multimedia
nameEIS_VVK.mp4
width900
height640

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3