Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Soorituskoha administraator – saab avalikus vaates eis.ekk.edu.ee/eis registreerida õpilasi testile, täiendada testidega seotud isikute profiili, korraldada testide läbiviimist, luua õpilastele paroole, suunata lahendamiseks pedagoogidele mõeldud avaliku vaate teste, vaadata testide tulemusi.
  • Plankide haldaja – saab plankide moodulis eis.ekk.edu.ee/plank hallata lõpudokumente.
  • Protokollisisestaja – saab täita elektroonilist testi toimumise protokolli, kuid ei saa seda kinnitada.
  • Failide laadija – saab Tsentraalsed testid – Failid alla laadida Innovest koolidele jagatud faile.
  • Aineõpetaja – saab juhul, kui ta on seotud testi läbiviimise korraldamise juures õpilastega, täita testi toimumise protokollis oma õpilastega seotud osa ning näha hiljem oma õpilaste tulemusi. Aineõpetaja rolli jagamisel tuleb valida ka õppeaine.

Innove, 2018