Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Õpilaste registreerimiseks valida Sooritajad EHISest.
 • Valida klass ja soovi korral paralleel – Otsi.
 • Valida leitud õpilaste hulgast sooritajad ja märkida need „linnukesega“ (kasutada võib ka lehe all nuppu Vali kõik ja võtta „linnukesed“ maha nendelt õpilastelt, kes seda konkreetset eksamit ei soorita).
 • Kui eksam on mitmes keeles (nt matemaatika), valida soorituskeel.
 • Salvesta.

Videos on näha, kuidas kooli (soorituskoha) administraator ja pedagoog saavad eksamite infosüsteemis:

 • Leida vajalikud testid.
 • Registreerida nimekirjade (klasside) kaupa õpilased testi sooritama.
 • Valida õpilastele testi soorituskeel.

Videod on veel vana disainiga EISis, kuid kasutamise loogika on sama.

...

 • .

...Innove, 2018