Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Valida menüüribalt Tsentraalsed testid –> Testi läbiviimise korraldamine.
  • Valida testsessioon Põhikool 201X –> testsessioon Põhikool 20XX –> Otsi.
  • Klõpsata soovitud testil.
  • Valida avanenud testi lehel ülal asuv sakk „Materjalid”.
  • Teha märge ruutu Testi toimumise protokoll ja valida sealt dokumendimall Põhikooli lõpueksami toimumise protokoll –> Loo väljatrüki fail.
  • Avaneb pdf failina protokoll, millel on eeltäidetud õpilaste nimed. Komisjoni liikmete nimed on eeltäidetud, kui need on eelnevalt läbiviijate sakis määratud.

...