E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. TEENUSE TINGIMUSED 


Abiks
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) 24h
KatkestusedPlaneeritud hooldusaken igal teisipäeval ja neljapäeval kell 14-16Millistel tingimustel toimub muudatuste tegemine?  Millistel aegadel on lubatud katkestused
Käideldavus K1tööaeg, eelnevalt kokkulepitud vajalikul/nõutaval tööajal kasutamiskõlblike andmete õigeaegne ja hõlbus kättesaadavus selleks volitatud tarbijaile;
TerviklusT1, muudatused töövälisel ajal, teavitamine:kvaliteet, andmete õigsuse/ajakohasuse tagatus ning päritolu autentsus ja volitamatute muudatuste puudumine
Salastatus S1salastatud; andmete kättesaadavus ainult selleks volitatud tarbijatele ning kättesaamatus kõigile teistele.
Varundus- ja taasteplaan (lühidalt) 

Varukoopiate tegemine toimub vähemalt 1 kord ööpäevas.

Andmetest säilitatakse varukoopiad viimase kolme kuu alguse, viimase kolme nädala alguse ja viimase 4 päeva seisuga.

Varundus asub EENeti varundusklastris (borg).
Reageerimis- ja lahendamisajad: Reageerimisaeg 30 min, lahendusaeg kuni kaks tööpäevatavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise reageerimiseks ja lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile 
Seire 
Milliseid tõrkeid tuleb automaatselt monitoorida
Püsikulud Riigipilve serverite igakuine tasuMillised püsikulud on ettenähtud teenuse töös hoidmiseks/parenduste tegemiseks


4. KONTAKTID
PeakasutajaHaridus- ja Noorteamet
Teenuse osutajaHaridus- ja Noorteamet
ProjektijuhtLiisa Soosuu, liisa.soosuu@harno.ee
ArendajaNet Group OÜ
HaldajaHaridus- ja Noorteamet
Kasutajatugie-koolikott@harno.ee

...