E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5.1 SERVERID Nimi vCPUVRAM vHDDTüüp, kirjeldusVarundus ja koopiate säilitamine
Tootekeskkonde-koolikott.ee26 GB60GBDebian 9borg, 3D 2W 2M
Testkeskkondtest.e-koolikott.ee24 GB30GBDebian 9borg, 3D 2W 2M