Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Testi leidmine - otsimine.mp4250e-testide keskkonnas

2. Testi  Testi korraldamine.mp4

Videojuhised e-testide keskkonnas testi korraldamiseks ja läbiviimiseks

1.

View file
nameheight

2.

View file
name
height250
3. Sooritajate lisamine testile
4. Testi administraatori lisamine
5. E-testi läbiviimine
6. Testiparooli loomine
7. Protokolli koostamine

EIS keskkonda tutvustav video:

Multimedia
nameMis on EIS.mp4