Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Juhised testi sooritajale (pdf)

Videojuhised e-testide
keskkonna kasutamiseks
keskkonnas testi korraldamiseks ja läbiviimiseks
keskkonnast

2.

Testi
3. Sooritajate lisamine testile
4. Testi administraatori lisamine
5. E-testi läbiviimine
6. Testiparooli loomine
7. Protokolli koostamine

EIS keskkonda tutvustav video:

Multimedia
nameMis on EIS.mp4