Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2020 aastal liitus 26 kooli (tabelis:  9 rakenduskõrgkooli/kõrgkooli ja 17 kutsekooli) + Eesti Kaitsevägi

2019 aastal liitus 3 kooli (EELK,  Võrumaa KHK, Eesti Merekool)

...