Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

Distantsõpe on loonud olukorra, kus õppetöö läbiviimiseks kasutame palju erinevaid videolahendusi. Üldiselt on igaks asjaks oma tööriist, infotehnoloogiline lahendus – ükski pole universaalne, mis lahendab kõik mured korraga. Ole paindlik ja ära sõltu liialt ühest teenusepakkujast.

...