Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • ISKE väärtuste selgitus: K = käideldavus, T = terviklus, S = salajasus; vt ka https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html
  • On-nagu-on kasutuspõhimõte selgitus: täienduskoolituste infosüsteemi Juhan täiendusõppe info korraldamiseks ja haldamiseks kasutav asutus arvestav arvestab teenuse võimalustega, nagu need on; võib teenuse kohta teha ettepanekuid, mida tootearenduses võetakse võimalusel (vahendite olemasolul) arvesse, kui need parandavad teenust universaalselt kõigi korraldajate jaoks.