Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Me kasutame Google Analytics (Universal Analytics), Hotjar, Voog.com, Plumbr, Piwik ja UserReport tarkvara korjamaks anonümiseeritud infot selle kohta, kuidas sa kasutad meie poolt hallatud veebe. Me teeme seda selleks, et veenduda, et saidid vastavad kasutajate ootustele ja saada tagasisidet haridusvaldkonna saitide ja teenuste arendamiseks. Konkreetsed näited veebirakenduste kasutamise andmete kasutamise analüütika kohta oleme koondanud lehele Analüütika kasutamise stsenaariumid.

...