Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sisseastumise infosüsteem on Eesti tudengitele haridusasutustesse sisseastumise infosüsteem.

SAIS võimaldab tutvuda õppeasutuste pakutavate erialadega, esita sisseastumisavaldus ning teha õppimisotsus kiirelt ja mugavalt. SAIS-i konsortsiumiga võib liituda iga tasemeõpet pakkuv
haridusasutus.

Table of Contents

Kuidas SAISi logida?

 • SAISi saab sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID kontoga.
 • HarID kontot kasutades saab logida ka Smart-ID kaudu. HarID konto saad luua siit.

Mida teha logimise probleemide korral?

 • ID-kaardiga logimise probleemide korral võta ID-kaart lugejast välja ja pane tagasi lugejasse, sulge veebilehitseja kõik tabid ja aknad, ava veebilehitseja uuesti ning proovi siis SAISi logida.
 • Proovi kasutada erinevaid veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Edge) ning kontrolli DigiDoc4 rakenduses ID-kaardi sertifikaatide kehtivust. Sertifikaatide probleemile aitab lahendust leida ID-kaardi abikeskus https://www.id.ee/index.php?id=39063 või ID-kaardi abiliin +372 666 8888 (tööpäeviti kl 8-19)
 • Võimalusel proovi logimist erinevatest seadmetest ja/või võrkudest (Wi-Fi, mobiilne andmeside)
 • Kui otse ID-kaardi või Mobiili-IDga SAISi logimine ei õnnestu proovi siseneda läbi HarID.  Loo endale HarID konto siit.
 • Kui logimine ikka ei õnnestu, siis palun võta ühendust kooliga, kuhu soovid kandideerida ning uuri, kas avaldusi võetakse vastu paberil või e-maili teel


Mida teha, kui pole ID-kaarti / ID-kaardi lugejat ega Mobiil ID-d?

 • Loo endale HarID konto siit.  HarIDis saad ennast identifitseerida ka Smart-ID abil ning hiljem sisse logida parooli ja kasutajanimega.
 • Lapsevanem saab HarIDis teha konto oma alaealisele lapsele ning laps saab siis HarID kontot kasutades parooli ja kasutajanimega logida ka SAISi.
 • Kui puudub võimalus SAISi logimiseks, võta palun ühendust kooliga, kuhu soovid kandideerida ning uuri, kas avaldusi võetakse vastu paberil või e-maili teel
 • Kooli vastuvõtutalituse kontaktid leiad kooli kodulehelt või SAIS kontaktide lehelt


Mida teha HarID-ga logimise probleemide korral?

 • Kui HarID-ga logimisel tuleb veateade, mis algab tekstiga ""Message":"An error has occurred.","ExceptionMessage":"State and cookie mismatch"..." siis kustuta veebilehitseja sirvimiste ajalugu ja küpsised (cookies). Veateade viitab probleemile küpsistega.
 • Fierfox Firefox Mozillas on Tools (kolm kriipsu)-> Help-> Troubleshooting Information. Tabelis "application basics" vajutada real "Profile Folder" nupule "Open Folder". Siis avatakse arvutis see kaust, kus on failid nimega "cookies.sqlite", "cookies.sqlite-shm" ja "cookies.sqlite-wal". Pange Mozilla kinni ja kustutage need kolm faili (ei lase kustutada, kui mozilla lahti on).
 • Google Chromes on brauseri aknas paremal ülal kolm täpikest -> Settings -> Privacy and security -> Cookies and other site data -> Aee all cookies and site data -> Remove all või liikuge kausta aadressil C:\Users\Your User Name\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default ning kustutage fail "Cookies". Your User Name on Sinu kasutajanimi arvutis.

Kuidas avaldust SAISis esitada?

 • Avalduse esitamiseks logi SAISi sisse, vajuta avalehel “Otsi konkursse” või “Esita avaldus”. Leia meelepärane konkurss otsingu filtri abil (kooli nimetusest ja otsisõnast enamasti piisab)

 • Kuvatud nimekirjast vajuta sobiva konkursi järel “Esita avaldus”. Avalduse täitmiseks tuleb nõustuda SAISi kasutajatingimustega!
 • Täida avaldusel kõik vajalikud väljad ja salvesta iga leht eraldi! Kui oled veendud andmete õigsuses, vajuta koondvaate lehel “Esita avaldus”
 • Avalduse täitmise võid jätta ka pooleli ning hiljem jätkata. Igal juhul on vajalik andmete salvestamine
 • “Avaldused” lehel saad poolelioleva “Esitamata” staatuses avalduse “Muuda” nupuga avada ning täitmist jätkata. Täiendused/muudatused tuleb teha ning salvestada igal leheküljel eraldi - koondvaates muudatusi teha ei saa


Kes saab SAIS-is avaldusi esitada? Kas lapsevanem saab lapse avaldust esitada?

 • Avalduse saab esitab kandidaat ise, lapsevanem ei saa lapse eest avaldust esitada
 • Alaealisele sisseastujale saab vajadusel HarID-i konto luua lapsevanem või eestkostja
 • Kui kandidaadil ei ole võimalik SAISi sisse logida, siis peaks pöörduma õppeasutuse vastuvõtutöötaja poole, õppeasutus saab erandkorras sisestada avalduse SAISi kandidaadi eest

Kas avaldust saab esitada ka mittetäielike andmetega (lõputunnistus või riigieksami tulemus veel saamata)?

 • Kui oled 2021. aasta gümnaasiumilõpetaja saad SAISis avalduse esitada ka enne lõputunnistuse või riigieksami tulemuste kättesaamist. Andmed saab avaldusel uuenda peale riigieksamite ja lõpetamise andmete kandmist EISi ja EHISesse.
 • Kui oled lõpetanud varem aga avaldusele vajalikud andmed registrist ei tule võta ühendust kooliga, kuhu soovid kandideerida (Vt ka Kuidas minu andmed SAISi avaldusele tekivad?

Miks ma ei saa avaldust esitada?

 • Kui soovitud konkurss otsinguga välja ei tule, siis esmalt kontrolli otsingu filtreid (mida vähem, seda parem). Kui konkurssi siiski ei leia, kontrolli kooli kodulehelt vastuvõtu kuupäevi - võimalik, et konkurss pole veel avalikustatud
 • Kui konkursi otsingu lehel on konkursi juures teade "Avalduste vastuvõtt on lõppenud", siis on kooli poolt määratud avalduste esitamise tähtaeg möödas ning SAISi kaudu enam kandideerida ei saa
 • Kui konkursi otsingu lehel on konkursi juures teade "Konkurss on muutmisel", tasub mõne aja pärast uuesti proovida
 • Kui SAIS annab avalduse “Sisseastumiskatsed” lehel teate "Vajadusel võta ühendust kooliga", siis on katseajad möödas/otsas. Anna sellest teada kooli vastuvõtutalitlusele
 • Kui avaldusel “Esita” nupp ei lähe aktiivseks, on jäänud mõni kohustuslik väli täitmata, pöördu tagasi avalduse täitmise lehele


Mitu avaldust võib SAISis esitada?

 • Avalduste limiit on õppeasutuse-põhine ning avaldusi saab ühte kooli esitada nii palju nagu konkreetse õppeasutuse vastuvõtutingimustes on sätestatud
 • Õppeasutuste üleseid limiite ei ole


Kuidas avaldust SAISis tühistada?

 • Avalduse saab tühistada, kui valida kandidaadi vaates “Avalduste” sakk ning võtta konkreetne avaldus “Vaata” või “Muuda” nupust lahti. Avaneb avalduse koondvaade, mille üleval paremas nurgas on “Tühista” nupp


Kuidas minu andmed SAISi avaldusele tekivad?

 • Avalduse lisamisel päritakse andmed Rahvastikuregistrist (isikuandmed), Eesti hariduse Infosüsteemist (EHIS: hariduskäik) ja eksamite infosüsteemist (EIS: hinded ja tulemused)
 • Kui kandidaadil puuduvad andmed õpingute kohta EHISes, võta palun ühendust vastava õppeasutusega, kuhu kandideerida soovid ja lepi kokku haridusandmete (dokumentide) esitamise võimalused


Kui kaua minu avaldusi SAISis hoitakse?

 • Avaldusi hoitakse SAISis kuni käesoleva vastuvõtuperioodi toimingute lõpuni. Peale seda avaldused arhiveeritakse ning nendega seotud andmed ega failid ei ole enam kättesaadavad


Mida teha, kui SAISis kajastuvad andmed (nt isiku- või haridusandmed) ei ole õiged?

 • Kandidaat saab värskendada oma avaldusel andmeid sakil - “Isikuandmed”, “Hariduskäik” ja “Hinded/Tulemused”. Kui andmed ei ole peale värskendamist ikka õiged, tuleb ühendust võtta vastava õppeasutuse vastuvõtutöötajaga


Staatus või konkursipunktid ei tundu õiged – mida teha?

 • Kui küsimusi tekitab avalduse punktiarvestus või staatus, siis tuleb ühendust võtta vastava õppeasutuse vastuvõtutöötajaga


Mida tähendab eritingimustel vastuvõtt (avaldusel kuvatakse vastav sakk)?

 • Kui õppeasutus võimaldab kandideerimise eritingimustel, siis peab kandidaat avalduse "Eritingimused" sakil linnutama vastava kastikese ja täitma väljad, et tõendada oma vastavust eritingimustele

 • Kooli poolt seadistatud täiendavad valikud ilmuvad nähtavale peale “Taotlen eritingimustel vastuvõttu” nupu sisselülitamist
 • Soovitav on eritingimustel kandideerimise nõuded kooli kodulehelt või vastuvõtutalitusest üle täpsustada


Kuidas toimub avalduse menetlemine SAISis (avalduste staatuste selgitused)?

Infot avalduse menetlemise käigu kohta saad jälgides avaldus staatuse muutumist SAISis. Avalduste staatused jagunevad kolme gruppi.

 1. Mittekandideerivad staatused:
  1. Esitamata - avalduse täitmine on jäänud pooleli, kandidaat ei ole vajutanud “Esita” nuppu
  2. Tühistatud - kandidaat on avalduse tühistanud avalduste vastuvõtuperioodi ajal
  3. Tagasi lükatud - kooli vastuvõtutöötaja on avalduse tagasi lükanud (vaata põhjendust avaldusel kommentaari lahtris)
  4. Ülevaatamisel - avaldus ootab kooli vastuvõtutöötaja poolt ülevaatamist
  5. Avaldusest loobunud - kandidaat on kandideerimisest loobunud peale vastuvõtuperioodi lõppu
 2. Kandideerivad staatused, mis ei ole jõudnud vastuvõtu otsuseni:
  1. Suunatud eelduskatsele - kandidaat on suunatud eelduskatsele (nt keeletest)
  2. Lubatud sisseastumiskatsele - kandidaat on lubatud sisseastumiskatsele, kui katseid on mitu, muutub staatus peale viimase katse tulemuse selgumist.
  3. Suunatud hindamisele - avaldus ootab motivatsioonikirja (või muu seda tüüpi sisseastumiskatse) tulemust
  4. Kandideeriv - kõik vajalikud toimingud kandidaadi poolt on tehtud, avaldus ootab õppeasutuse poolset vastuvõtuotsust. Kui kandidaadile õppekohta ei pakuta, siis staatus ei muutu.
  5. Tingimuslikult kandideeriv - kõik vajalikud toimingud kandidaadi poolt on tehtud, avaldus ootab lõpetamise andmeid EHISest ja õppeasutuse poolset vastuvõtuotsust.
 3. Avaldused, mis on seotud vastuvõtu otsusega:
  1. Vastuvõetav - kandidaadile on pakutud õppekohta, ent õppima tuleku või loobumise otsus on kandidaadil veel tegemata
  2. Tuleb õppima - kandidaat on kinnitanud oma õppimatuleku
  3. Õppekohast loobunud - kandidaat on õppekohast loobunud
  4. Määratud õppekohast loobunuks - kandidaat on tähtajaks jätnud õppekoha kinnitamata


Kust saada infot sisseastumiskatse toimumise või avalduse menetluskäigu kohta?

 • Kui oled SAISis avalduse(d) esitanud, saad infot katsetest, nende toimumise aeg ja koht ning hiljem katse tulemused, “Katsed” sakil. Vajalik sisse logimine SAISi
 • Katse tulemused ja nende põhjal arvutatud konkursipunktid on näha ka avaldusel
 • Avalduse menetluse käigust saad infot “Avaldused” lehel - avalduse staatus muutub, kui menetluse käigus on toimunud muudatusi (vt ka avalduste staatuste selgitus)
 • Teated katsetulemuste selgumise ning avalduse staatuse muutumise kohta saadetakse ka avaldusel kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile


Miks kandidaadi koht pingereas muutub?

 • Kandidaat võib pingereas alla või üles liikuda juhul, kui tema või mõne teise kandidaadi tulemusi on muudetud
 • Kui pingereas juhtub olema mitu sama tulemusega kandidaati, siis järjestatakse need juhuslikkuse põhimõttel. Seega võib koht pingereas muutuda ka ilma, et punktisumma muutuks


Millal ma tean, et olen kooli vastuvõetav?

 • Esitatud avalduste staatusi saab SAISis jälgida “Avaldused” lehel. Kui kandidaadi staatus on “Vastuvõetav”, saab kandidaat teha õppimatuleku otsuse
 • Teated avalduse staatuse muutmisest saadetakse kandidaadile ka avaldusel kontaktandmetes märgitud e-postile, aga sõltuvalt postkastide erinevatest seadistustest võib juhtuda, et SAIS automaatteade läheb rämpsposti või ei jõua kohale muul põhjusel


Kuidas õppekohta vastu võtta/ õppekohast loobuda?

 • Kui õppeasutus on kandidaadile õppekohta pakkunud (avalduse staatuseks on "Vastuvõetav"), tekib nupp “Tee õppimisotsus". Üheski teises staatuses ei saa kandidaat õppimisotsust teha
 • Õppiotsuse tegemise aknas tuleb märkida raadionupu "linnuke" konkursi ette (ka siis, kui valikus on vaid üks konkurss) ja sellega muutuvad aktiivseks nupud "Tulen õppima" ja "Loobu"


Kas ühe õppekoha vastuvõtmine tühistab samaaegselt teistel konkursitel kandideerimise?

 • Kui kandidaadile on pakutud samas õppeastmes mitut õppekohta korraga, siis ühe õppekoha kinnitamisega loobud teistest samal tasemel pakutud kohtadest. Kui eksisid oma otsusega, palun pöördu koheselt vastava kooli poole
 • NB! Kõrghariduse astmes arvestatakse samaväärsena bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrg- ja integreeritud õpet
 • NB! Õppekoha kinnitamine ühel konkursil ei mõjuta teisi kandideerimisi konkurssidel, kus õppekohta kandidaadile pole veel pakutud (ehk avaldused staatuses "Kandideeriv", "Lubatud sisseastumiskatsele", "Suunatud hindamisele" jms)
 • Iga järgnev õppimatuleku kinnitus tühistab eelmise õppimatuleku kinnituse samal õppetasemel


Mida teha, kui on soov mitu pakutavat õppekohta vastu võtta?

 • SAISis saab kandidaat ise vastu võtta ainult ühe õppekoha samal õppetasemel
 • Kui soovid vastu võtta rohkem kui ühe õppekoha samal õppetasemel (gümnaasiumi-, kutse- või kõrghariduse õppes), siis enne õppimisotsuse tegemist SAISis võta ühendust mõlema kooli vastuvõtutalitusega ning anna oma õppimissoovist teada


Kas õppimisotsust on võimalik muuta?

 • Juba vastu võetud õppekohast saad SAISis loobuda kuni kooli poolt määratud tähtaja lõpuni. Kui õppekohast loobumise nuppu ei ole, siis pöördu otse kooli poole
 • Kui loobusid õppekohast ekslikult, siis pöördu koheselt vastava kooli poole
 • Kui kandideerid mitmesse kooli ja/või mitmel konkursil, siis iga samal õppetasemel vastu võetud õppekoht tühistab eelmise vastuvõetud koha automaatselt ning teistest õppekohtadest loobumist ei pea ise märkima.


Rõõmsat ja tulemusrikast õppima kandideerimist!