Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2. TEENUSE TINGIMUSED 
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) Tööpäevadel 9:00-17:00
Hooldustööde aeg

Katkestused Live keskkonnas teostatakse eelistatavalt peale 15:00.

Katkestused test- ja arenduskeskkonnas planeeritakse tööaega. Eelistatavalt teisipäevasele ja neljapäevasele päevale alates 14.00.

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass)

K1T1S2

Asutusel on õigus küsida Harnolt infot ISKE auditi ja turbetestide tulemuste kohta. 

Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad 

Reageerimisaeg on tavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise töösse võtmiseks.

Lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile K1.

Vea registreerimine (esimene aste)  - lahendada 2 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (teine aste) - lahendada 7 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (kolmas aste) - lahendada 10 tööpäeva jooksul

Varundamine ja taastamine (lühidalt) 

Töökeskkonda varundatakse igaöiselt. Säilitab neist kõige värskema, kahe nädala vanune, 3 kuu vanune ja iga aasta jaanuari esimene varukoopia.

Kasutajaõiguste/juurdepääsu haldus
 • Konto luuakse isikule Asutuse poolt. Konto loomiseks peab isik olema Asutusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima Asutuses vastavalt Asutuse õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele.
 • Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid kinnitada tema seaduslik esindaja. Esindaja sisestamise eest vastutab Asutus.
 • Õpilase kontod luuakse sisseastumise infosüsteemi või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Õpetaja konto luuakse majandustarkvara SAP või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Administratiivse töötaja konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. Süsteemi kasutusele võtmisel sisestab esimese Asutuse administratiivse töötaja HITSA vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
 • Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse Asutusele, kellega tema konto on seotud. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik alus (näiteks on konto seotud andmetega, mille säilitamise tähtaeg ei ole saabunud).
 • Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Tahvlit kasutada.
TOETAVAD TEENUSED
Andmevahetusteenused

Tahvel on andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud:

 • Sisseastumise Infosüsteemiga (SAIS)
 • Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS);
 • Kutseregistriga- teenus kutsetunnistus v2
 • Majandustarkvaraga SAP (Riigitöötajate iseteenindusportaal)
 • Rahvastikuregistriga- teenus RR434

Tahvel vahetab andmeid üle turvalise SOAP-i sünkroonsete veebiteenuste:

 • Eesti Koolide infosüsteemiga (EKIS);
 • Harno õppeinfosüsteemiga Moodle
 • Tahvel kasutab Maa-ameti aadressandmete süsteemi inADS.

EHIS - Tahvel saadab õpilaste (sh soorituste, õppekava täidetuse) andemid üle x-tee EHIS-sse. Samuti saadab info õpetajate ja nendega seotud õppeainete/moodulite/teemade kohta.

EKIS - dokumentide/käskkirjade algatamine toimub Tahvlis ja dokumendi menetlus ning allkirjastamine EKISes. Infot vahetatakse üle JSON teenuste.

SAIS - üle x-tee info konkursite ja taotluste kohta (sh õpilaste andmed).

Maa-amet - aadressandmete vahetus.

Moodle - õppurite õpitulemuste kandmine Harno Moodlest õppeinfosüsteemi.

Äriregister- rekvisiitide XML päring.

...