Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Õpilastel võib lubada testi lahendamist kohe alustada nupuga "Luba kohe alustada".
  • Kui testi koostaja soovib, et õpilased lahendaksid testi ta silma all, siis sakis Läbiviimine märkida kohalolevad õpilased ning seejärel nimekirja all "Luba alustada".
  • Loodud testi lahendamiseks võivad õpilased sisse logida testiparoolidega, siis suunatakse õpilane kohe õige testi juurde.
  • Testi sooritamise lõpetanud õpilaste tulemused kuvatakse sakis Tulemused. Tulemusi näeb õpetaja, kes selle testi suunas õpilastele lahendamiseks.