Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Väli Selgitus on olukorraks, kus küsimuse konteksti peab selgitama, täpsustama.

Seadistused

Saad valida, kas konkreetsele küsimusele vastamine on kohustuslik. Kui jah, siis tähista linnukesega.

...

Märkus: ära lase vastajal midagi kommenteerida, kui tegelikkuses pole töökorralduses mitte kellelegi kellegil aega süstemaatiliselt vabatekstina antud kommentaare läbi töötada ja seeläbi õppekava sisu, korraldust, turundust jms muuta-.

Näiteankeet

Näidisankeedis on küsimus 1: “Kuidas olid rahul koolitusega üldjoontes:”. Küsimusele Küsimuse tüüp on mahupiiranguta vabatekst. Ei määranud küsimust kohustuslikuks.

...

Näiteankeedis on küsimus 2: "Hinda koolituse ettekannet ja sisulist poolt:”. Küsimuse tüüp on Valikud, üks vastus, valikute esitamise viis on Nuppudega horisontaalne loetelu”. KohustuslikuksKüsimus määratud kohustuslikuks.


Kui küsimuse tüüp on valikvastustega, siis nee need peab muidugi ka sisetamasisestama: Lisa valikvastus

Näites lisasin kolm valikvastust:

...

Valikvastuseid saab muuta, kustutada ja muuta nende järjekorda. Valikvastuse sisestamisel “Väärtus” on väli, kuhu saab hilisema analüüsi jaoks vastusevariandi kodeerida.

Küsimuste pangast olemasolevate küsimuste seast otsimine

Küsimust ei pea eraldi (uuesti) lisama, kui küsimuste pangas on sobiv küsimus juba olemas. Kui korraldajal on standardküsimused, mida ta küsib, siis on vägagi mõttekas samu (sama ID-ga) küsimusi kasutada läbivalt erinevates ankeetides. Näite ankeeti lisan pangas juba olemasoleva küsimuse: “Kuidas jäite rahule õppematerjalidega?”

...

Tähelepanu! Vajutus pliiatsiga ikoonil viib muutma küsimustiku malli algset sisendvormi, vaata ka too-siia-pealkiri Küsimustiku malli tegemine.

Tähelepanu! Vajutus nimetuse veerus oleval ankeedi nimel (roheline link) viib muutma ankeedi malli sisu, nt lisama küsimusi.

Kui oled jõudnud ankeedile küsimuste jt elementide lisamise vaates, vajuta töönupule Lisa element, avaneb sisendvorm, milles saad määrata:

...

Näites valin Küsimustepanga küsimus ning tekkival väljal otsin otsisõna abil välja oma küsimuse.

Tähelepanu! Saad otsida saab ka küsimuse ID-numbri alusel, sh väikese ID numbriga küsimuste otsimisel on abiks numbri sulgudega ümbritsemine, vrdl otsingutulemusi 17 ja (17) korral.

...

Perioodiline ehk vahetagasiside

Perioodilise ehk vahetagaside vahetagasiside sidumiseks on vaja, et täiendusõppe kirjeldusele on loodud moodul ja/või kontaktpäev.

...

Süsteem võimaldab lisada vahetagasisideankeedi nii moodulile kui ka kontaktpäevale, lisamise hetkel on valikus on vaid need tagasisidemallid, millele luues on valitud tüübiks "perioodiline".

...