Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tähtis! Lõpudokumentide (tunnistuste, tõendite) genereerimiseks peab asutuse haldur asutuse infos olema määranud dokumendinumbri kausta nimetused (vt pildil). Kui see tegemata, siis dokumente ei teki.


Kasutajatugi vaatas juhise üle

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy HH:mm
time1616763866119
typeInserting the macro