Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Salvestada seminar ainult vajadusel.
  • Ekraani jagamise asemel kaalu slaidide üleslaadimist ja jagamist seminari ajal.
  • Video jagamine peab toimuma lingi lisamisega Youtube või Vimeo keskkonnast, mitte ekraani jagamise näol.
  • Enne Moodle’isse uue konto tegemist kontrollida, kas pole seda juba varasemalt olemas (Tuleb proovida ID-kaardia kaardiga sisse lolgidalogida).

Kui soovid BBB lisada Moodle’i kursusele toimi järgnevalt:

...