Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui soovid et kontrollitakse teatud failiformaate, vali seadistus ning klahvikombinatsiooniga Ctrl+nool üles/alla või hiirega, saad valida sobivad formaadid.


Image RemovedImage Added


Kui kõik seadistused on tehtud, vajuta seadistuse all Salvesta ja mine tagasi kursusele (1) või Salvesta ja kuva (2)

...