Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Eesti isikukoodita kasutaja (välismaalane) saab taotleda kasutajatoelt isikukoodi sisestamiskohustusest vabastamist põhjendatud taotluse alusel otse Moodle'i keskkonnas. 

Kontole sisse logimisel tuleb neile teade isikukoodi sisestamise vajaduse kohta koos lingiga selleks puhuks, kui Eesti isikukoodi ei ole:Seejärel avaneb aken, kus saab esitada taotluse isikukoodi sisestamiskohtustusest vabastamiseks:Kasutaja täidab hüüumärgiga tähistatud kohustuslikud lahtrid (vabas vormis põhjendus sobib) ja vajutab Esitan taotluse isikukoodi sisestamise nõudest vabastamiseks.

Kasutajatugi vaatab taotluse esimesel võimalusel üle ja kas kinnitab selle või lükkab koos põhjendusega tagasi.


Eesti kodanik, kellel on isikukood olemas, ei saa taotleda isikukoodi sisestamiskohustusest vabastamist!
Info
Küsimuste korral kirjuta moodle@harno.ee ja meie kasutajatugi tuleb sulle appi!

Seotud artiklid

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesMOOD
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("välistudeng","isikukood","vabastus","taoltus","välismaalane") and type = "page" and space = "MOOD"
labelsisikukood vabastus taoltus välismaalane välistudeng


Page properties
hiddentrue


Seotud probleemid