E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sisuloome kasutamiseks loetakse mistahes Sisuloomes asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
 • Sisuloomet võib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil õppematerjalide loomise keskkonnana. Sisuloomet ei tohi kasutada illegaalsetel eesmärkidel.
 • Harnol on õigus vaadata üle, keelduda avaldamast, eemaldada sisu või osa sellest kui mingi osa sisust näib Harnole kohatu.
 • Sisuloome kasutaja informeerib Harnot viivitamatult olemasolevatest puudustest keskkonna kasutamisel (näiteks tehnilised puudused või sobimatu sisu) kirjutades sellest kasutajatoele e-koolikott@harno.ee
 • Sisuloomet kasutama asudes nõustub kasutaja kõigi Sisuloome kasutustingimustega.

Sisuloome keskkonna konto kasutajakonto loomine ja kustutamine

 • Sisuloome keskkonda saab luua kasutajakonto läbi HarID
 • Kasutajakonto loomisel on kasutajal võimalus luua ja kopeerida materjale vastavalt litsentsitingimustele.
 • Konto Kasutajakonto kustutamiseks  peab  isik  esitama  taotluse  kasutajatoele (e-koolikott@harno.ee)
 • Peale Konto kasutajakonto kustutamist ei ole kasutajal võimalik sisuloomes materjale luua ega kopeerida.

...

Kui Sa ei ole oma digitaalse õppevara infosüsteemi kontot kasutajakontot kasutanud 3 aasta jooksul, siis meil on õigus määrata Sinu konto kasutajakonto staatus mitteaktiivseks.

Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine

...