Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sellele Sellel lehel:

Table of Contents
minLevel2

...

 1. Asutus on EHISesse esitanud majandustegevusteate kui täienduskoolitusasutus (ehis.tugi@hm.ee, tel 7655050 (E-R kl 9-16)
 2. Asutuse juht digiallkirjastab avalduse teenuse (süsteemi) kasutamiseks. Palun saada avaldus aadressile juhan@harno.ee
 3. Testkasutamise alustamiseks ava link https://test.koolitus.edu.ee/login ning registreeri end Juhani testkeskkonna kasutajaks
 4. Täienduskoolituste korraldamise spetsialist (või meeskond) õpib testkeskkonnas esmaseks kasutamiseks vajalikud toimingud (vt peatükk "Halduri otsused") ja seda tõendab tegevusjälgede olemasolu.
 5. Korraldaja võib tellida juurutuskoolituse (https://koolitus.edu.ee/course/1750 või https://koolitus.edu.ee/course/1563); aeg-ajalt tasub heita pilt koolituskalendrisse https://koolitus.edu.ee/calendar, kas on välja kuulutatud avalik juurutuskoolitus täienduskoolitusasutustele
 6. Töökeskkond asub https://koolitus.edu.ee. Ligipääsu töökeskkonda avame korraldajale hetkel, kui teenuse pakkuja veendub, et korraldaja on läbinud eeltegevused. Töökeskkonna avamine asutusele korraldamiseks tähendab, et peakasutaja lisab asutusele korraldaja tunnuse; avalduses toodud selle asutusega seotud kontaktisik kui registreeritud kasutaja saab halduri rolli. Erijuhul võib teenuse pakkuja otsustada, et kogu juurutusprotsess toimub otse töökeskkonnas.
 7. Haldur peab täiendusõppe korraldamiseks vajaliku info süsteemis ette valmistama, ettevalmistavaid tegevusi, võimalusi ja seadistusi õpitaksegi juurutuskoolitusel. Edasine töökorraldus asutuses, kes asutuses kasutab halduri, projektijuhi või koolitaja rolli) , on korraldaja enda otsustada
 8. Teenus on täienduskoolitusasutusele pilootperioodil tasuta. Üldjuhul on pilootkasutuse kestus kuus kuud. Teenuse tasuliseks muutumisest teatab teenuse pakkuja kuus kuud ette.

...

 1. Millistesse temaatilistesse gruppidesse = tegevusliinidesse jaotub tema asutuse täiendusõpe? Kas kõik on nö ühe tegevuse all nimega "x asutuse täiendusõpe" või on põhjust luua erinevad tegevusliinid, sest asutuses täienduskoolituste õppekavad rühmituvad kuidagi ja luua vajalikud tegevusliinid (Haldamine --> Programmid)
 2. Halduri Haldur täidab oma asutuse info juures õppekorralduseeskirjade lingi välja (Haldamine --> Asutused --> Sinu asutus)
 3. Oma asutuse info juures tema asutuse koolitustel osalejatele kommunikeeritav toimumiseelne leppetrahvivaba periood
 4. Seadistab dokumentide kaustad, mida hiljem kasutatakse lõpudokumendi numbri genereerimisel
 5. Ootejärjekorra haldamise vaikimisi viis asutuses – kas tema asutusele sobib ootenimekirjade käsitsi või automaatne haldamine; automaatsel haldamisel on oma algoritm/ otsusepuu, soovi korral saad sellega tutvuda (eraldi dokument).
 6. Määrab, millistele sihtgruppidele asutus täienduskoolitusi pakub; täienduskoolituse õppekava on võimalik sihtida väga üldiselt kuni väga täpselt Eestis riigis kehtiva rahvusvahelise ametite klassifikaatori raames
 7. Korraldab vajadusel teenusleppe Sertifitseerimiskeskusega, kui asutus soovib kasutusele võtta e-tembeldamise teenuse (et lõpudokumente ei digiallkirjastataks ükshaaval, vaid asutuse e-templit kasutades terve kursus korraga); sertifitseerimiskeskus annab leppe sõlmimisel HSM-sildi, mis on nö märksõna, mille alusel HSM-seade tunneb ära sertifikaadid ja võtme, kas teatud rolli kasutaja tohib teatud asutuse lõpudokumente e-tembeldada või mitte
 8. On halduri kommunikeerida oma asutuse täienduskoolitustega seotud töötajatele, kuidas Juhan toimib; määrata oma töötajatele vajalikke rolle (endaga samaväärseid ja madalamaid). Suuremate meeskondade puhul saab haldur tellida oma asutusele koolituse projektijuhtide ja koolitajate koolitamise süsteemi kasutuselevõtul. Tellimuskoolitus võib olla tasuline
 9. Vastavalt asutusesisesele töökokkuleppele võib ülesanne luua ja korrastada õppekavade info olla nii halduri, projektijuhi kui koolitaja oma, Juhan võimaldab. 
 10. Õppekava loomisel (kirjeldamisel) on aluseks täienduskoolituse standard, kusjuures süsteemis on viidud tehniline kohustuslikkus miinimumi, korraldaja vastutab töökorralduslikult selle eest, et ta jagab infot õppekava andmeväljades täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi kohaselt
 11. Õppekava kirjeldamisel on tehniline kohustuslikkus viidud miinimumi põhjusel, et Juhanis saab korraldada nii otsest täienduskoolitust kui muid õppimise ja infovahetuse iseloomuga õpisündmusi väikestest töötubadest kuni suurte konverentsideni. Mistahes tüüpi õpisündmuse korraldamisel vastutab korraldaja ise vajaliku info jagamise eest, tehniline kohustuslikkus on ainult protsesside pidevuse tagamiseks.
 12. Juhani üldisim põhimõte on, et maksimaalne info kirjeldatakse ära õppekava kirjelduses, et toimepanemise hetkel saaks juurde anda vaid aja ja koha ning tähistada koolitaja(d), kes konkreetselt selle toimumise (kursuse) ajal osalejate ees seisab (seisavad)
 13. Halduril on õigus üle kirjutada süsteemi automaatteated tema asutuses kasutatavas kõnepruugis ja -stiilis (Haldamine --> Sisu --> E-posti teadete mallid)
 14. Haldur EI SAA määrata nt (haridus)asutuse direktorile asutuse juhi rolli. Praegu puudub register, millele toetudes seda rolli automaatselt anda, seepärast saab haldur tootejuhile v või kasutajatoele märku anda registreeritud kasutajast, kellele siis lisatakse asutuse juhi roll. Asutuse juht võib olla täienduskoolituse lõpudokumentide allkirjastaja; asutuse juht saab oma töölaualt ülevaate oma asutuse töötajate täienduskoolitustel osalemise osas jms
 15. Otsustab, kas avaldada või mitte asutuse õppekavade info koolitusportfellis; korraldaja avaldatud õppekavu saab Juhani avalik kasutaja sirvida ja koolitusvajadusest korraldajale kui pakkujale märku anda (huvi)
 16. Otsustab, kas need tegevused teeb ta ise (haldur) või koolituse projektijuht:
  1. lõpudokumentide mallide (tunnistus, tõend, lõpudokumendi lisa, allkirjalehtede erinevad vormid) esmane vormistamine ning nende sidumine õppekavadega
  2. asutusega seotud koolitajatele Juhanis koolitaja rolli jagamine ning koolitajate sidumine õppekavadega
  3. otsustab, kuidas asutus küsib täiendusõppes tagasiside (variandid: kursuse ajal iga kontaktpäeva järel, kui temaatilisteks üksusteks jagatud kontaktpäevade rühmad ehk moodulid kasutusel, siis moodulite järel ja/või kursuse lõpus); sellele vastavalt on halduri korraldada asutusele vajalike tagasisideküsimuste sisestamine ja nendest tagasisideankeetide mallide moodustamine ning nende sidumine õppekava kirjeldustesse
  4. otsustab ja korraldab, kas õppekava, mis on ülesehituselt on keerukam kui poolpäevake või päevake, kirjeldatakse struktuurselt detailselt või esitatakse see info nö vabatekstiväljas; sellest otsusest sõltub Juhani edasine võimekus tulla korraldajale appi koolitusarvestuse jaoks automaatsetes väljavõtetes/ aruannetes jms

...

 1. korraldada kursused (panna kirjeldatud õppekavadele külge ajad ja kohad ja kuulutada need välja (avalikustada) ning avada osalejatele registreerimiseks (kursuse staatuse muudatus))
 2. tähistada, kes potentsiaalsetest koolitajatest sellel konkreetsel kursusel koolitavad
 3. kirjutada üle osalejate miinimum- ja maksimumarve vastavat vastavalt konkreetse toimumiskoha spetsiifikale
 4. kirjutada üle osalejatele kommunikeeritavat täienduskoolituse hinda vastavalt konkreetse toimumise (kursuse) spetsiifikale
 5. määrata registreerimisvormi sätted (nt ESF-tunnusega täiendusõppe korraldamisel on andmekorje kohustuslik osa ulatuslikum)
 6. hallata osalejate staatusi (määrata neid registreerunutest tühistanuteks või lõpetanuteks või mitte-lõpetanuteks; ootejärjekorra haldamise vaikimisi viis viisi määrab haldur asutuse sätetes, konkreetse kursuse juures saab selle otsuse üle kirjutada, st otsust muuta
 7. saata osalejatele kursuse toimumise ajal vajalikke teavitusi – Juhan on valmis olema osade teadete osas „postkast“, kui korraldaja tahab teatud kindlad teated süsteemis säilitada; teated väljuvad noreply-aadressilt; kõiki registreeritud kasutajad saavad ise seadistada, kas soovivad Juhani teateid oma e-postiaadressile või soovivad neid lugeda Juhanis teadete sakil

...

Süsteemil on testkeskkond võimaluste katsetamiseks ja pingevabaks tutvumiseks.

Testkekskond Testkeskkond on seadistatud teateid MITTE välja saatma; teadete liikumine kajastub ainult kasutaja töölaual teadete sakil.