Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Harno Moodle'is olev BigBluButton on vabavaraline litsents vastavalt GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE tingimustele ning kõigile tasuta kasutamiseks.

Image Added