Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Testi leidmine - otsimine.mp4height

2. Testi  Testi korraldamine.mp4250

Videojuhised e-testide keskkonnas testi korraldamiseks ja läbiviimiseks
View file
name250

2.

View file
nameheight
3. Sooritajate lisamine testile
4. Testi administraatori lisamine
5. E-testi läbiviimine
6. Testiparooli loomine
7. Protokolli koostamine

...