E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree