Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Intervjuu läbiviimiseks

  • valige menüüreal „Tsentraalsed testid“  ja sealt „Intervjuu läbiviimine“. 
Expand
titleekraanipilt 1

...

  • Avanenud vaates klõpsake testil, kus hakkate intervjuud läbi viima.
Expand
titleekraanipilt 2

...

  • Avaneb intervjuule registreeritud õpilaste nimekiri. Nimekirja all nupuga „Heli salvestamise kontroll“ saate kontrollida heli salvestumist ja mikrofoni seadete sobivust.
Expand
titleekraanipilt 3

Column
width50%

...


  • Intervjuu läbiviimiseks märkige õpilased, keda hakkate intervjueerima, ning seejärel tekkinud nupul „Alusta“.
Expand
titleekraanipilt 4

...

  • Kõigepealt tuleb paremal olevast rippmenüüst valida teema, seejärel tekib nupp „Alusta“. Intervjuu salvestamiseks vajutage seejärel nupul „Alustan salvestamist“.
Expand
titleekraanipilt 5

Nuppude selgitused:

...