Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleekraanipilt 5

Nuppude selgitused:

Paus -   ─ paneb salvestuse salvestise pausi peale ja pärast saab , sama faili salvestamist saab pärast jätkata. 

Lõpetan - Lõpetab  ─  lõpetab salvestamise ja , kuvatakse salvestatud helifaili ikoon. Helifaili on võimalik kuulata.

Tagasi - avab  ─  avab sooritajate nimekirja.

Katkesta test -  ─ kustutab poolelioleva salvestise ja muudab õpilaste soorituse staatuse "Katkestas". Salvestised, mis on lõpetatud eelnevalt nupuga "Lõpetan", jäävad alles., soorituse juures on märge Katkestas

Lõpeta test  – märgib soorituse tehtuks ja lõpetab õpilase intervjuu. Peale Pärast testi lõpetamist ei ole võimalik nende õpilaste intervjueerimist uuesti avada ega nende vastuseid salvestada.

...