Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Harno koolituskeskusel on mitmeid digipädevusalaseid sisekoolitusi, kus osaleb ühe kooli meeskond, koolitus on distantsõppe vormis, mida viib läbi praktikust koolitaja ning on tasuta. Praegusel ajal eriti vajalikud, distantsõpet toetavad tellimuskoolitused:

...

Tellimiseks võtke ühendust: triin.saar@harno.ee 


Kalendrikoolitused:

Avatud kalendrikoolitustele on oodatud kõik haridustöötajad osalema individuaalselt või kolleegidega, õpe toimub 2021 kevad veebi teel. Koolitajad on igapäevaselt haridusmaastikul tegutsevad ning koolitused on kompaktsed ja lahendusi pakkuvad. 

Liigu ja õpi18.03.2021-28.03.2021

...

https://koolitus.edu.ee/training/5387 


Õpisündmused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.