Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

{{institutionName}} - Täiendusõpet korraldav asutus

{{courseTopics}} - Täiendusõppe teemad

Excerpt
hiddentrue

Oli: Täendusõppe teemad (Märkus: muudan sildi ID=1475 document.layout.replacement_fields.courseTopics TAASKORD õigeks "Täendusõppe..." → "Täiendusõppe..."

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy HH:mm
time1616344521353
typeInserting the macro
)

{{learningOutcomes}} - Täiendusõppe õpiväljundid

Excerpt
hiddentrue

Oli: Täendusõppe õpiväljundid (Märkus: muudan sildi ID=1476 document.layout.replacement_fields.learningOutcomes TAASKORD õigeks "Täendusõppe..." → "Täiendusõppe..."

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy HH:mm
time1616344610749
typeInserting the macro
)

{{courseType}} - Täienduseõppe tüüp

...

{{modulesTable}} - Valitud moodulite tabel

Excerpt
hiddentrue

Oli: Valitud moodululite taabel (Märkus: muudan sildi ID=1479 document.layout.replacement_fields.modulesTable → "Valitud moodulite tabel" 

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy HH:mm
time1616344774701
typeInserting the macro
)

{{evaluationMethod}} - Hindamisviisid

...

{{themeList}} - Moodustab päevakavaelementide info najal loetelu: Teema (koolitaja) - n akad.t

Excerpt
hiddentrue

(Märkus: muudan sildi ID=2449 document.layout.replacement_fields.themeList eestikeelset teksti "Teemade ja õpetajate loetelu" → "Moodustab..." 

Handy Timestamp
formatdd.MM.yyyy HH:mm
time1616345675233
typeInserting the macro
)

{{trainingCode}} - Toimumise ehk kursuse kood

...