Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Image Modified

 

  


Tip
titleTere tulemast

ProgeTiigri programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust.

RobootikapäevImage Removed


  • Toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel
  • Tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust
  • Edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke
  • Kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele

Meie veebis

Children Display

ProgeTiigri programmi kuuluvad kõik haridusasutused, kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel või kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkussidel.


Võta meiega kontakti

Kristi Salum, ProgeTiigri programmijuht

5342 2398, kristi.salum@harno.ee

Kirke Kasari, ProgeTiigri projektijuht

5302 1246, kirke.kasari@harno.ee 


ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001).