Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning
titleTähelepanu!

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2021 tulemused on selgunud.

Toetust saavad haridusasutused 2021

Haridus- ja Noorteamet avab ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru, kust lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused saavad taotleda toetust tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete soetamiseks.

Note
iconfalse

Taotlusvooru prioriteet on süsteemse ja jätkusuutliku IT-oskuste (programmeerimine, robootika, digimeedia jms) õppe arendamine haridusasutustes.

Toetust saab taotleda mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika komplektide (KITid), 3D-printerite ning programmeeritavate droonide jmt soetamiseks.


ENNE TAOTLUSE ESITAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI TAOTLUSVOORU LISADOKUMENDID:

NB! Taotluse esitaja peab olema allkirjaõiguslik isik või tuleb lisada taotlusele esindusõigust mitteomava isiku volitusi tõendav volikiri.

                              

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor

TAOTLUSVOORUS OSALEMISE ÜLDTINGIMUSED

  • Haridus- ja Noorteamet sihtfinantseerib haridusasutusi 75% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 25% kogumaksumusest.
  • Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir koos kõikide maksudega on 5000 eurot, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 25%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.
  • Taotluse miinimumsumma on 1000 eurot, millele lisandub omaosalus.
  • Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata, välja arvatud põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IKT-vahendi käitamiseks ning tingimusel, et nende kogumaksumus ei ületa 25% toetussummast.
  • Toetust ei eraldata mittedigitaalsete lisavahendite (näiteks põrandarobotite mattide) soetamiseks.
  • Ühe haridusasutuse kohta saab esitada ainult ühe taotluse.
  • Taotlus on vormistatud eesti keeles etteantud elektroonsel taotlusvormil aadressil: https://konkursiveeb.edu.eeVarem toetust saanud haridusasutused: PT seadmete Seadmete taotlusvoor 2014-20202021
Küsimuste korral võtke ühendust:

Kirke Kasari, ProgeTiigri projektijuht

5302 1246, kirke.kasari@harno.ee