Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PS/ ava linke teadmusbaasis mitte vasakhiirekõpsugavasakhiireklõpsuga, vaid paremhiireklõpsuga pluss 'Open link in new tab' – nii ei kao juhis vaateväljalt.

...

Iga asutus saab luua tagasisideankeete nii palju, kui koolitustegevuses vaja, arv ei ole piiratud. RKT tagasisideankeete on teoreetiliselt vaja kolm – vt eelist eelmist punkti: õppevorme on Juhanis kolm, seega igale vormi tüübile oma ankeet (PS/ tulevikus vbl ühtlustame-ühendame nii, et tagasisideankeet ei ole sõltuv õppekava vormist).

...

Warning
titleT Ä H T I S

RKT ankeedis vajalikud küsimused on küsimuste panka juba loodud ja neid ei pea hakkama uuesti sisestama.

Küsimuste lisamiseks ava aadressilt https://koolitus.edu.ee/manage/feedback_templates vajalik ankeedimall (pilt 3):

...

Tip
titleHEA NÕU

Just küsimuse tunnuse ehk identifikaatori abil on kõige mõistlikum suurest pangast täpselt see vajalik küsimus üles otsida, sest nii mõnigi küsimus on pangas mitu korda samamoodi sõnastatud, kuid võib olla erineva seadistusega (kohustuslik/ mittekohustuslik jms).

Vali küsimuseväljale see küsimus, mille identifikaatori abil leidsid ning salvesta (pilt 8):

...