Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Note
iconfalse
titleHetkel oluline

Tasemetööd tohib sooritada ainult koolis. Distantsõppel tasemetööd sooritada ei tohi.

14. oktoobril 2021 toimub

 • Inglise keele 7. klassi tasemetöö hindamine
 • Saksa keele 7. klassi tasemetöö hindamine

Inglise ja saksa keele testid koosnevad kahest osast. Korraldada tuleb mõlemad osad. Inglise ja saksa keele tasemetöö valimi õpilaste üks hindamine toimub koolis. Valimi õpilaste teistkordne hindamine toimub Harnos.

 • Loodusainete III kooliastme tasemetöö tulemused on avalikustatud.
 • Matemaatika 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avalikustatud.
 • Eesti keel teise keelena 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avalikustatud.
 • Eesti keele 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avalikustatud.
 • Vene keele 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avalikustatud.
 • Loodusõpetuse 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avalikustatud.

Tulemusi saab vaadata kooli administraator, testi administraator, aineõpetaja ja õpilane ise.


Palume kõigil EISi kasutajatel (koolijuhid, õpetajad, testi administraatorid, kooli administraatorid, hindajad) kontrollida, et EISis oleks kehtiv e-posti aadress, et saadetud teated jõuaks kindlasti adressaatideni. E-posti aadressi saab kontrollida/lisada/muuta peale sisselogimist enda nimel klõpsates ja seejärel valida „Minu andmed“.


Expand
titleLisaaja võimalus neile õpilastele, kes viiruse tõttu olid sunnitud jääma koju ja varem väljakuulutatud kuupäeval tasemetööd teha ei saanud.

Teave tasemetööde lisaaja kohta : https://www.riigiteataja.ee/akt/124092021001

 • Määruses nimetatud lisaajad on võimalus neile õpilastele, kes viiruse tõttu olid sunnitud jääma koju ja varem väljakuulutatud kuupäeval tasemetööd teha ei saanud.
 • Lisaajal tasemetöö korraldamiseks teatab kool aadressil Hele.Lukki-Lukin@harno.ee hiljemalt algselt toimuma pidanud tasemetöö päeval, millist tasemetööd õpilased perioodil 18.-22. oktoober teha soovivad.
 • Haridus- ja Noorteamet avab teavituse saatnud koolidele õpilaste registreerimise lisatasemetöödele 14.-15. oktoobril 2021.
 • Täpse lisatasemetöö toimumise aja määrab kool EISis sooritajaid registreerides.
 • Lisaajal tehtud tasemetöid hindab kooli poolt määratud õpetaja ja hindamiseks on aega 4 tööpäeva.
 • Lisaajal tehtud tasemetööde tulemused tehakse tasemetöös osalenud koolile EISis kättesaadavaks hiljemalt 29. oktoobril 2021.a.Note
iconfalse
titleEISi kasutajatugi:

telefon: 7302135 (E-R 9-17)

e-post eis@harno.ee

Korduma kippuvad küsimused


Note
iconfalse
titleRiiklikud tasemetööd

Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna–alastest ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida korraldatakse iga-aastaselt Haridus- ja Noorteameti poolt osana riiklikust õpitulemuste välishindamisest. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.

 • Tasemetöö tulemused on abistavaks töövahendiks õpetajatele ja koolidele oma õpilaste teadmiste kaardistamisel ja edasise õppe kavandamisel. Õpilasel ja tema vanemal aitab tasemetöö tagasiside teadvustada nii juba omandatud teadmisi kui ka tähelepanu nõudvaid õpivajadusi.
 • Riiklikult annavad tasemetööde tulemused üldistatud teavet õppimise ja õppetöö tulemuslikkuse ja ka selle muutumise jälgimiseks läbi aastate. Kogutud info põhjal saab riiklikult planeerida õpetajate koolitusi, õppekava uuendusi ja õppevara tellimist.

Õigusaktid


Tip
iconfalse
titleAJAKAVA


Expand
titleAjakava kalendrina


Expand
titleAjakava tegevuste kaupa

Klõpsates allpool loetletud nädalatel saab vaadata, millistel kuupäevadel toimuvad erinevate tasemetöödega seotud tegevused. Tegevused on eristatud värvidega. Igal nädala puhul on kuvatud kõik sel nädalal toimuvad tegevused.


õpilaste registreerimine, ruumi, aja, testi administraatorite ja hindajate (välja arvatud matemaatika) määramine

toimub tasemetöö

hindamine koolis

tulemused avalikustatud


Expand
title36. nädal (6.sept - 12.sept)


6. sept

7. sept8. sept9. sept10.sept

4. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamine

7. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamineExpand
title37. nädal (13.sept - 19.sept)


13. sept14. sept15. sept16. sept17. sept
4. ja 7. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamine4. ja 7. klassi matemaatika tasemetöö

4. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamine


10. klassi/kutsekooli loodusained registreerimine ja korraldamine


7. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamineExpand
title38. nädal (20.sept - 26.sept)


20. sept21. sept22. sept23. sept24. sept
4. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (kirjalik ja suuline)

4. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (suuline)


4. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

10. klassi/kutsekooli loodusained registreerimine ja korraldamine10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö

7. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamine

7. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (kirjalik ja suuline)7. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (suuline)

4. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

4. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine
4. ja 7. klassi matemaatika tulemused7. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine7. klassi vene keel registreerimine ja korraldamineExpand
title39. nädal (27.sept - 3.okt)


27. sept28. sept29. sept30. sept

1.okt

4. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

4. klassi eesti keele  tasemetöö


4. klassi eesti keele hindamine
4. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine4. klassi vene keele  tasemetöö 4. klassi vene keel hindamine

7. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi eesti keele tasemetöö

7. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi vene keele tasemetöö

7. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

4. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

4. klassi eesti keel kui teine keel tulemused

7. klassi eesti keele kui teise keele tasemetöö (suuline)

7. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö hindamine10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö tulemused


4. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

7. klassi saksa keel registreerimine ja korraldamine
7. klassi inglise keel registreerimine ja korraldamineExpand
title40. nädal (4.okt - 10.okt)


4. okt
5. okt
6. okt
7. okt
8. okt

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö

7. klassi loodusõpetuse hindamine

4. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

4. klassi loodusõpetuse tasemetöö

4. klassi loodusõpetuse hindamine
7. klassi inglise keel registreerimine ja korraldamine7. klassi inglise keele tasemetöö (K+S)

7. klassi saksa keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi saksa keele tasemetöö (K+S)
4. klassi eesti keel hindamine4. klassi eesti keel tulemused

4. klassi vene keel hindamine4. klassi vene keel tulemused

 


7. klassi eesti keele hindamine

7. klassi eesti keel tulemused
7. klassi vene keele hindamine7. klassi vene keel tulemused
7. klassi eesti keel kui teine keel tulemused

Expand
title41. nädal (11.okt - 17.okt)


11.okt12.okt13.okt14.okt15.okt
7. klassi inglise keele tasemetöö (K+S)

7. klassi inglise keele tasemetöö (S)

7. klassi inglise keel hindamine

7. klassi saksa keele tasemetöö (K+S)7. klassi saksa keele tasemetöö (S)

7. klassi saksa keel hindamine

7. klassi loodusõpetuse hindamine

7. klassi loodusõpetuse tulemused
4. klassi loodusõpetuse hindamine

4. klassi loodusõpetuse tulemusedExpand
title42. nädal (18.okt - 24.okt)


18.okt19.okt20.okt21.okt22.okt

7. klassi inglise keel hindamine
7. klassi inglise keel tulemused

7. klassi saksa keel hindamine

7. klassi saksa keel tulemused


Note
iconfalse
titleKoolidele tasemetööde kohta saadetud kirjad ja muud materjalid

Lisame siia jooksvalt välja saadetud infokirjad ja muud materjalid.Lisame sellele lehele jooksvalt tasemetöid puudutava info.Tip
iconfalse
titleTasemetööde dokumentatsioon ja osalemine valimisTip
iconfalse
titleTasemetööde eristuskirjad ja läbiviimisjuhendid

Klõpsates ainevaldkonna nimetustel saab tutvuda selle valdkonna tasemetöödega. Eristuskirjad annavad ülevaate tasemetööde sisust ja ülesehitusest. Antud aine tasemetööl osalemiseks vajalik teave on toodud läbiviimisjuhendites. Tasemetööde hindamiseks vajalikud juhised on esitatud vastava töö juures EIS-s.


Valdkonnad:

Expand
titleKeel ja kirjandus


Tasemetöö infoEristuskiri Läbiviimisjuhend
Eesti keele I kooliastme tasemetöö

View file
nameeesti keel 1. KA eristuskiri.docx
height150

View file
nameEesti keele I KA e-testi läbiviimisjuhend.docx
height150

Eesti keele II kooliastme tasemetöö

View file
nameeesti keel 2. KA eristuskiri.docx
height150

View file
nameEesti keele II KA e-testi läbiviimisjuhend.docx
height150

Vene keele I kooliastme tasemetöö

Информация на русском языке

View file
nameVene keele e-tasemetöö eristuskiri_I_KA (2).docx
height150

View file
nameVene keele I KA e-testi läbiviimisjuhend (1).docx
height150

Vene keele II kooliastme tasemetöö

Информация на русском языке

View file
nameVene keele e-tasemetöö eristuskiri_II_KA (2).docx
height150

View file
nameVene keele II KA e-testi läbiviimisjuhend (1).docx
height150Expand
titleMatemaatika


Tasemetöö infoEristuskiri LäbiviimisjuhendRiiklik valim 2021
Matemaatika I kooliastme tasemetöö

View file
nameMatem_eristuskiri_I_kooliaste_2021.pdf
height150

View file
nameMatem_I_ka_läbiviimise_juhend_2021.pdf
height150

Puudub
Matemaatika II kooliastme tasemetöö

View file
nameMatem_eristuskiri_II_kooliaste_2021.pdf
height150

View file
nameMatem_II_ka_läbiviimise_juhend_2021.pdf
height150

PuudubExpand
titleEesti keel teise keelena


Tasemetöö infoEristuskiri Läbiviimisjuhend
Eesti keele teise keelena I kooliastme tasemetöö 

View file
nameEesti_keele_teise_keelena_I_KA_e-tasemetöö_eristuskiri.docx
height150

View file
nameEesti_keele_teise_keelena_I_KA_e-tasemetöö_läbiviimisjuhend (1).docx
height150

Eesti keel teise keelena II kooliastme tasemetöö 

View file
nameEesti_keele_teise_keelena_II_KA_e-tasemetöö_eristuskiri.docx
height150

View file
nameEesti_keele_teise_keelena_II_KA_e-tasemetöö_läbiviimisjuhend (2).docx
height150Expand
titleVõõrkeeled


Tasemetöö infoEristuskiri Läbiviimisjuhend
Inglise keele II kooliastme tasemetöö

View file
nameInglise keele II KA e-testi eristuskiri.docx
pageInglise keele II kooliastme tasemetöö
height150

View file
nameInglise keele II KA e-testi labiviimisjuhend.docx
height150

Saksa keele II kooliastme tasemetöö

View file
nameSaksa keele II KA e-tasemetöö eristuskiri.docx
pageSaksa keele II kooliastme tasemetöö
height150

View file
nameSaksa keele II KA e-tasemetöö läbiviimisjuhend.docx
height150Expand
titleLoodusvaldkond


Tasemetöö infoEristuskiri Läbiviimisjuhend
Loodusõpetuse I kooliastme tasemetöö

View file
nameI_KA_loodusopetuse_TT_eristuskiri.pdf
height150

View file
nameI _KA _loodusõpetuse_TT_labiviimisjuhend.pdf
height150

Loodusõpetuse II kooliastme tasemetöö 

View file
nameII_KA_loodusõpetuse_TT_eristuskiri.pdf
height150

View file
nameII _KA _loodusõpetuse_TT_labiviimisjuhend.pdf
height150

Loodusvaldkonna III kooliastme katseline tasemetöö

View file
nameLoodusvaldkonna_III_kooliastme_eristuskiri (1) (1).pdf
height150

View file
nameLoodusainete_katselise_tasemetoo_labiviimisjuhend (1).pdf
height150
Tip
iconfalse
titleOsalemine tasemetöö valimis

Riiklikusse valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetööle Haridus- ja Noorteamet. Valimisse kuuluvad õpilased sooritavad tasemetöö selle toimumise esimesel päeval. Riikliku valimi puhul hindavad õpilaste vastuseid ameti poolt kaasatud hindajad või kasutatakse hindamistäpsuse suurendamiseks korduvat hindamist (õpetaja + hindaja).

Lisaks riiklikule valimile võivad tasemetöid sooritada kõik valimisse mittekuuluvad koolid ja õpilased. Sellisel juhul registreerib kool ennast tasemetööle ise. Samuti tagavad tööde õigeaegse hindamise koolid oma õpetajatega. 

Matemaatika tasemetöödes valimit ei ole, ehk nendel tasemetöödel osalemise otsustab koolijuht.

Valimisse kuulumist saab EISis vaadata, valides Tsentraalsed testid ja Testi sooritajate määramine. Testi nimetusel klõpsates on näha, kes on õpilased testile registreerinud. Kui õpilased on registreeritud testile eksamikeskuse poolt, kuuluvad nad valimisse.

4. klassi tasemetööde valimikoolid.pdf

7. klassi tasemetööde valimikoolid.pdfTip
iconfalse
titleNõuded arvutitele ja arvuti sobivuse kontrollimine


Expand
titleNõuded arvutile e-testil osalemiseks

Elektroonilise testi sooritamiseks EIS-s sobivad tänapäevased internetiühendusega arvutid, millel on:

 • Mozilla Firefoxi või Google Chrome veebilehitseja viimane versioon (veebilehitseja seaded ei tohi keelata audio ja video esitamist);
 • vähemalt 2 tuumaga protsessor;
 • 4GB mälu;
 • kõrvaklapid;
 • keeletestide suuliste osade jaoks kõrvaklapid ja mikrofon


Expand
titleArvuti kontrollimise test

Arvutite sobivuse selgitamiseks on loodud EIS-s arvutite kontrollimise test, millega saavad vajadusel ka õpilased ise oma arvutit hinnata. Testis on kasutatud samu ülesandetüüpe, mis sisalduvad e-tasemetöödes.

EISi harjutustest 2021 asub aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/8335 ja testi saab kasutada korduvalt. Selle testiga saavad õpetajad kooli arvuteid kontrollida, kuid toiming peaks olema jõukohane ka 7. klassi õpilastele.

Testi saab õpilastele lahendamiseks ka suunata. See toimub EISis sarnaselt teiste pedagoogidele kasutamiseks antud testidele. EISi sisenemise järel tuleb  valida "Minu töölaud", testide sakis leida test (id 8335), lohistada see töökogumikku ja lisada suunamine õpilastele.

Test on eesti ja vene keeles.


Expand
titleNäidistestid

Osades õppeainetes on loodud tasemetöö või selle uuendusliku osaga tutvumiseks näidistestid:Tip
iconfalse
titleEIS-i kasutamise juhendid

Tasemetööd toimuvad eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on tasemetöö läbiviimisel vajalike toimingute järjekorras.

Enne testi

Testi toimumise ajal

Peale testi
...