Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Selle juhendi põhjal saab kooli administraator määrata testidele komisjoni esimehe ning liikmed, testi administraatorid ning suulistele osadele hindajad ja intervjueerijad.

 • EKK Tsentraalsed testid –> Testi läbiviimise korraldamine.
 • Klõpsata soovitud testiosal. Võõrkeeleeksamitel on suuline ja kirjalik osa eraldi real.
 • Peale testiosa valimist klõpsata sakil Läbiviijad.
 • Iga ruumi kohta on vähemalt üks nõutud rolliga läbiviija rida.
 • Soovitud ruumi ja rolli real vajutada nupule Vali isik.
 • Samasse ruumi uue rolli lisamiseks (nt veel üks suulise osa hindaja) vajutada nupule Lisa rida.
 • Avanevas aknas vajutada sobiva kooliga seotud isiku ees nupp Vali. Kui loetelus isikut pole, sisestada ta isikukood -> Otsi –> Vali.
 • Kui isikul pole sobivat profiili või pole ta selle kooliga seotud, kuvatakse vastav veateade ning nupp Lisa seotud isikuks või Muuda isiku profiili. Kui minna profiili muutmise lehele, siis hindajate ja intervjueerijate määramisel tuleb lisada õppeaine ning roll, testi administraatori määramisel teha märge ruudus Isik on testide administraator, salvestada ning klõpsata kõrvaoleval nupul Tagasi isiku valimisele.
 • Nüüd saab isikut testi juurde sobivasse rolli valida.

...