Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks.

Projekti lõpptulemeid on kokku kolm:

  1. vt Ärianalüüs- (link mittetoimivana pikalt, lisa käsitsi ette https://    projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=48267544)
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised ning projekti selgitav ettekanne.

  • No labels