Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks.

Projekti lõpptulemeid on kokku kolm:

  1. vt Ärianalüüs- (link mittetoimivana pikalt, lisa käsitsi ette https://    projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=48267544)
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised ning projekti selgitav ettekanne.

  • No labels