Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

HITSA Moodle garanteeritud tööaeg on:

Kell 07.00 - 20.00

Planeeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus toimub tööajal ja kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajad sellest Moodle avalehel ja koolide administraatoreid (Manager roll) e-kirja teel vähemalt 5 tööpäeva ette. Väljaspool tööaega toimuvatest katkestustest ei ole kohustust ette teatada.

VARUKOOPIAD HITSA Moodle serverist tehakse iga P, T, N öösel.

Varukoopiate säilitamine:

 T, N tehtud varukoopia: 1 nädal

 P tehtud varukoopia: 1 kuu

 Iga kuu viimane varukoopia: 6 kuud

Kasutajatugi toimub e-posti teel: moodle@hitsa.ee


Viimati muudetud: 26.02.2018


  • No labels