E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Siit leiab täpsemat infot e-Koolikoti kasutamise, õppevara ekspertide jm kohta. Vasakul asuvast menüüst tuleb valida teema, mis huvitab.

Infot uuendatakse jooksvalt. 

  • No labels