Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Failide lisamine Sisu → Failid kaudu (pildifaili näitel)

Kui pildifailile jäi Sisu→ Failid kaudu üles laadides lisamata tekstiline info ja soovite kasutada pilti sisu lehel, saab avada sisu lehe muutmise vaates pildi muutmiseks või otsides pildi üles sisu → failid alt ja seda muutes:

Dokumendifailide lisamine ja failide muutmine ja kustutamine

NB! Käsitsi tuleks lehtedele lisatud linki muuta vastavalt keelele, mida kasutate. Kui lülitate võõrkeeled veebilehel välja, kaovad eestikeelsetel linkidel „/et“ laiendid linkidelt.

NÄIDE:
Kui teil pole keeled välja lülitatud: https://uusleht.edu.ee/et/opilastoode-vormistamine
Kui lülitate keeled välja, kaob „/et“ lingist: https://uusleht.edu.ee/opilastoode-vormistamine

  • No labels