Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Märts 2017

ID 4624 test keskkonnas

Avatud vastusega küsimuse/lünga ülesandeid on võimalik mitmel erineval viisil koostada. Peamised variandid on siin järgnevalt ära toodud. Tehniline töökäsk mõlema ülesandetüübi puhul on: "Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus."

  • No labels